תמיד עולה המנגינה - שמוליק גוב-ארי
[English]

????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 1986
????/?: שמוליק גוב-ארי
?????: יורם טהרלב
???: יאיר רוזנבלום
????/?: להקת פיקוד מרכז
?÷?? ?????:
?÷?? ?????÷?: רוקדים מס. 70 - קלטת שמע
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.70 (in Hebrew)
?????: Also sung by Lehakat Cheil Haavir, Sharona and Daniela Pik
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????