שיעור באנגלית - תמר הלפרין
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ??????????
???: 1990
????/?: תמר הלפרין
?????: אהוד מנור
???: נורית הירש
????/?: סוסי מילר
?÷?? ?????: עמנואל מס. 17
עמנואל מס.210
?÷?? ?????÷?: רוקדים מס. 90 - קלטת שמע
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.90 (in Hebrew)
?????: Also sung by Suzie and Jerry
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????