מה יהיה - אמנון שאולי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
???: ????
???: 1993
????/?: אמנון שאולי
?????:
???: אביהו מדינה
????/?: אביהו מדינה
?÷?? ?????: DVD-15th Machaneh Aviv (2010)
Mishael Barzilay Private Video Cassette Collection
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM40
הורה כיף 1993
עמנואל מס. 25
ריקודי עם - עם מיכאל ברזילי סדנה 65 (W128)
?÷?? ?????÷?: CD-2010 #15 מחנה אביב
רוקדים מס.128 - קלטת שמע
רישום צעדים: Hora Keff Dance Notations
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2019-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2019-2002 ?????? ??? ????