ככה וככה - טוביה טישלר
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ?????
???: 1991
????/?: טוביה טישלר
?????: שלום חנוך
???: שלום חנוך
????/?: שלום חנוך
?÷?? ?????: גדי מאיר - ריקודי עם - VIM11
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM18
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM38
הורה כיף 1998
הורה כיף 2002
מחול מיאמי 1998
עמנואל מס. 20
עמנואל מס.221
רוקדים מס. DVD 30
ריקודי עם - מחנה יונה 1996
?÷?? ?????÷?: הורה כיף -2002 - CD
הורה כיף 27 - CD
רוקדים 30 - CD
רוקדים 35 - CD
רוקדים מס.116 - קלטת שמע
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.116 (in Hebrew)
?????: 2nd Dance, Pesach Dance, Also sung by Arik Sinai, Chagit Klish
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????