שבת מנוחה - ישראל שיקר
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
???: ????
???: 1983
????/?: ישראל שיקר
?????: רבי שלום שבזי
???: אביהו מדינה
????/?: משה גיאת
?÷?? ?????: Dances on YouTube and Other Internet Sites
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM24
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM31
מחול אירופה 1999
רוקדים מס. DVD 9
ריקודי עם - מחנה שורשים 2002
?÷?? ?????÷?: LP-Aviv: Folkdances of Israel For Educational Purposes - Momo #2 [Aviv]
LP-Telamim 3: Israeli Folk Dances with M. Telem - TN-11233 [TMM2](1985)
הורה כיף 1 - CD
ישראל שיקר 1988 - קלטת שמע
משה תלם - תלמים 1 - CD
רוקדים 5 - CD
רוקדים מס. 33 - קלטת שמע
רוקדים מס. 67 - קלטת שמע
רוקדים מס.100 - קלטת שמע
ריקודים ע"י ישראל שיקר - קלטת שמע
רישום צעדים: Blue Star Dance Notations
Recording Center For Folk Dancing No.67 (in Hebrew)
?????: 3rd Dance
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2019-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2019-2002 ?????? ??? ????