בחולות - אמנון שאולי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ?????
???: 1988
????/?: אמנון שאולי
?????: חיים חפר
???: צרפתי
????/?: יוסי בנאי
?÷?? ?????: TaamHaman 2017
רוקדים מס. 268 DVD
?÷?? ?????÷?: רוקדים 268 - CD
רוקדים מס. 97 - קלטת שמע
???? ??÷???? / ????: Dances Taught Shorashim 2014
?????: Also sung by Hanivim Shel Tony, Chagit Klish, Tel Aviv Haktanah HH
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2019-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2019-2002 ?????? ??? ????