אל תתני לו - נפתלי קדוש
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ?????
???: 1997
????/?: נפתלי קדוש
?????: יואב יצחק
???: ג'יפסי קינג
????/?: יואב יצחק
?÷?? ?????: Harkada Camp, Paris, France 2005
מחנה הורה דיקלה 1997
נפתלי קדוש דיקךה מס. 1
עמנואל מס. 48
פינג'אן 1997
רוקדים מס. DVD 48
ריקודי עם - עם גדי ביטון סדנה 11 (W185)
?÷?? ?????÷?: הורה כיף 21 - CD
הורה כיף 24 - CD
להיטי דיקלה 3 - CD
מאיר שם טוב - מס. 9 - 1997 - ריקודי עם ישראליים - CD
נפתלי קדוש - דיקלה 1 - CD
רוקדים 262 - CD
רוקדים 48 - CD
רוקדים מס.185 - קלטת שמע
רישום צעדים: Sherry Kent Dance Notations
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2019-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2019-2002 ?????? ??? ????