אלה אלה - נפתלי קדוש
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ?????
???: 1991
????/?: נפתלי קדוש
?????: דני שושן
???: דני שושן
????/?: דני ששון
?÷?? ?????: Dances on YouTube and Other Internet Sites
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM12
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM18
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM24
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM28
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM31
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM33
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM5
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM9
מחול אירופה 1991
מחנה ריקודי עם - ריקוד וושנגטון ליום הזכרון 1991
עמנואל מס. 20
עמנואל מס.220
רוקדים מס. 23
ריקודי עם - כיף חורף 1990
ריקודי עם - עם מיכאל ברזילי סדנה 70 (W142)
?÷?? ?????÷?: הורה כיף 7 - CD
הורה כיף 17 - CD
להיטי דיקלה 2 - CD
רוקדים 10 - CD
רוקדים מס.115 - קלטת שמע
רוקדים מס.119 - קלטת שמע
רוקדים מס.142 - קלטת שמע
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.119 (in Hebrew)
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????