על הסלע - יענקל'ה לוי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
???: ?????????
???: 1974
????/?: יענקל'ה לוי
?????: עממי
???: עממי
????/?: שולה חן
?÷?? ?????: רוקדים מס. 61
ריקודי עם - מחנה שורשים 1995
ריקודי עם - מחנה שורשים 1997
ריקודי עם - עם גדי ביטון סדנה 14 (W197)
?÷?? ?????÷?: LP-Blue Star 1978 - Y-111 - (1978) - B. Tiram and Y. Eden
LP-Netzea Bamachol #1 - Hed Artzi BAN 14779[NZB1] - (1979) - Y. Levy
LP-Obispo 1978 - OS-1001[SLO] - (1978) - Yankele Levy
יענקל'ה לוי - 3 - CD
רוקדים 59 - CD
רוקדים מס. 13 - קלטת שמע
רוקדים מס.197 - קלטת שמע
?????: aka Al Hasela Hach, Also sung by Tvika Halperin, Mira Rabinovitch and Shlomo Nizan
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????