עד בכי - ויקטור גבאי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ?????
???: 1997
????/?: ויקטור גבאי
?????: דודו ברק
???: נורית הירש
????/?: אורי זר
?÷?? ?????: DVD-Karmiel Summer Course 2004 Vols. 1 + 2
DVD רוקדים מס. 50
חגיגה - DVD-2005
לרקוד עם ויקטור גבאי - DVD
מחול אביב 2010
מחנה הורה דיקלה 1997
עמנואל מס. 48
עמנואל מס.113 - ויקטור גבאי
ריקודי עם - עם מיכאל ברזילי סדנה 86 (W187)
ריקודי עם - ריקודיה 1997
?÷?? ?????÷?: הורה כיף 23 - CD
וינסנט פרודי הורה כיף - 2005 - CD
ויקטור גבאי - הרדיו הישן מס. 2 - CD
ויקטור גבאי - לרקוד עם ויקטור גבאי - 1998 - CD
ויקטור גבאי מס. 2 - 1999 - CD
חגיגה 2005 חלק 1 + 2 - CD
להיטי דיקלה 1 - CD
לרקוד עם ויקטור גבאי - ריקוד 2004 - CD
מאיר שם טוב - מס. 9 - 1997 - ריקודי עם ישראליים - CD
רוקדים 49 - CD
רוקדים מס.187 - קלטת שמע
ריקודי עם ישראליים מס. 2 עם ויקטור גבאי - CD
רישום צעדים: Roberto Haddon Dance Notations
?????: Also sung by Uri Fineman
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????