אבאניבי - תמה קרנרמן
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ??????????
???: 1980
????/?: תמה קרנרמן
?????: אהוד מנור
???: נורית הירש
????/?: יזהר כהן
?÷?? ?????: מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1986
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1988
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1989
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1992
ריקודי עם - מחנה שורשים 1994
ריקודי עם - מחנה שורשים 1995
?÷?? ?????÷?:
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????