תשמור על העולם ילד - נפתלי קדוש
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 1996
????/?: נפתלי קדוש
?????: דוד דאור
???: דוד דאור
????/?: דוד ד'אור
?÷?? ?????: מחנות ריקוד עצמאות 1996
נפתלי קדוש דיקךה מס. 1
ריקודי עם - עם גדי ביטון סדנה 10 (W180)
?÷?? ?????÷?: נפתלי קדוש - דיקלה 1 - CD
רוקדים מס.180 - קלטת שמע
?????: Also sung by Michael Kirkilan
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????