זמר אהבה - אבי פרץ
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 1988
????/?: אבי פרץ
?????: מרדכי לבנון
???: אפי נצר
????/?: הגבעתרון
?÷?? ?????: Mishael Barzilay Private Video Cassette Collection
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM15
מחנה ריקודי עם - הורה שלום 1988
מחנה ריקודי עם - הורה שלום 1989
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1989
עמנואל מס. 18
עמנואל מס.110
?÷?? ?????÷?: LP-Sabras 10 - Recreational Folkdances of Israel - [SBR10]
הורה כיף 9 - CD
רוקדים 27 - CD
רוקדים מס. 85 - קלטת שמע
רוקדים מס. 99א' - קלטת שמע
רישום צעדים: Blue Star Dance Notations
Recording Center For Folk Dancing No.85 (in Hebrew)
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????