נוף בגליל - שמוליק גוב-ארי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
???: ????
???: 1990
????/?: שמוליק גוב-ארי
?????: אין
???: שמוליק גוב ארי + יוסי גרשוני
????/?: נגינה
?÷?? ?????: Mishael Barzilay Private Video Cassette Collection
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM27
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM28
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM29
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM33
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM35
מחול אירופה 1991
מחול השלום 1990
מחנה ריקודי עם - הורה שלום 1990
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1991
עמנואל מס. 19
עמנואל מס.217
רוקדים מס. 20
?÷?? ?????÷?: רוקדים 12 - CD
רוקדים מס.114 - קלטת שמע
רוקדים מס.117 - קלטת שמע
שמוליק גוב ארי 1990 - קלטת שמע
שמוליק גוב-ארי - ריקודי עם - מחול אירופה 2002 - CD
רישום צעדים: Laurie Markus Dance Notations
Recording Center For Folk Dancing No.114 (in Hebrew)
Recording Center For Folk Dancing No.117 (in Hebrew)
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????