הרכבת - דוד אלפסי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
???: ??????????
???: 1985
????/?: דוד אלפסי
?????: גידי קורן
???: גידי קורן
????/?:
?÷?? ?????: DVD-Camp Coleman 2003
?÷?? ?????÷?: רוקדים 6 - CD
רוקדים מס. 15 - קלטת שמע
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.15 (in Hebrew)
?????: aka Tzik Tzik Harakevtet, Shir Harakevet
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????