באנו חושך לגרש - יואב אשריאל
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ??????????
???: 1993
????/?: יואב אשריאל
?????: שרה לוי תנאי
???: עמנואל עמירן
????/?: דליה עמיהוד
?÷?? ?????: מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1993
?÷?? ?????÷?: רוקדים מס. 14 - קלטת שמע
ריקודי החגים של ילדים - CD
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.14 (in Hebrew)
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2019-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2019-2002 ?????? ??? ????