דבקה להט - יענקל'ה לוי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
???: ?????
???: 1968
????/?: יענקל'ה לוי
?????: אין
???: עמי גלעד
????/?: נגינה
?÷?? ?????: Bou Lirkod-Israeli Dances for Beginers Vol.3
IFDI Shorashim Umasoret
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM10
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM49
מחנה ריקודי עם - חגיגה 1998
עמנואל מס.102
עמנואל מס.211
עמנואל מס.223
רוקדים מס. 19
ריקודי עם - מחנה שורשים 1995
ריקודי עם - מחנה שורשים 1998
ריקודי עם ניו -זילנד פאסיפיק 2001
?÷?? ?????÷?: LP-Canti e danze d’israele - FARN 1050, ARN 34296 Kol Aviv -
LP-Mekorot #1: Folkdances of Israel - Mekorot #2 [Mek2] -
הורה כיף 15 - CD
יענקל'ה לוי - 3 - CD
מאיר שם טוב - מס. 6 - שורות - ריקודי עם ישראליים - CD
מחול פסיפיק 2001 עם רענן מור חלק 3 - CD
מישראל באהבה AG186 - קלטת שמע
רוקדים 12 - CD
רוקדים מס. 3 - קלטת שמע
רוקדים מס. 6 - קלטת שמע
רוקדים מס. 86 - קלטת שמע
רוקדים מס.192 - קלטת שמע
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.3 (in Hebrew)
?????: aka Mechol Halahat
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????