דבקה אוריה - מושיקו יצחק הלוי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 1959
????/?: מושיקו יצחק הלוי
?????: נחמיה שרעבי
???: נחמיה שרעבי
????/?: זמרי בית רוטשילד
?÷?? ?????: DVD-16th Machaneh Aviv (2011)
Dances Taught - Keff Debka Worshop - Melbourne - 28 August 2018
Machol Pacifica 1997 with Moshe Telem
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM31
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM40
מחול אירופה 2001
רוקדים מס. 19
רוקדים מס. DVD 148
ריקוד עם מושיקו (MIH3) מ. ברזילי מס. 71 (1פט 1994)
ריקודי עם עם משה תלם חלק 2
?÷?? ?????÷?: CD-Camp Yachad 2010
CD-1997-משה תלם
LP-Dance + Sing With Y’huda Emanuel:Vehazemer Shav Elai-YE-1001 VSE]
LP-Dance Along With Sabras - Tikva 69 - (1963L) - Fred Berk
LP-Folk and Festive Dances-[FFD]Hed Artzi BAN 14105-(1972L) R. Sturman
LP-Mekorot #1: Folkdances of Israel - Mekorot #2 [Mek2] -
LP-This Is Israel - Hakalit HI 30200 [ENIS] - Effy Netzer
הבה נגילה שירים וריקודי עם ישראליים - CD
הורה כיף 10 - CD
מאיר שם טוב - מס. 5 - עד 1994 - ריקודי עם ישראליים - CD
מושיקו הלוי מס. 1 - קלטת שמע
מושיקו הלוי ריקודים עם מושיקו - CD - MIH 1+11
רוקדים 12 - CD
רוקדים 148 - CD
רוקדים מס. 3 - קלטת שמע
רוקדים מס. 4 - קלטת שמע
רוקדים מס. 11 - קלטת שמע
רוקדים מס. 74 - קלטת שמע
רוקדים מס.110 - קלטת שמע
???? ??÷???? / ????: Camp Yachad 2011
Dances Taught - Keff Debka Worshop - Melbourne - 28 August 2018
רישום צעדים: Ami Gilad - Dance With Sabras *
Hora Shalom Dance Notations
Recording Center For Folk Dancing No.110 (in Hebrew)
Recording Center For Folk Dancing No.3 (in Hebrew)
Recording Center For Folk Dancing No.4 (in Hebrew)
?????: Also sung by Daklon
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????