דרך שיר - שלום עמר
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 1990
????/?: שלום עמר
?????: עדנה פלג
???: מוני אמריליו
????/?: הגבעתרון
?÷?? ?????: Dances on YouTube and Other Internet Sites
DVD רוקדים מס. 501
Mishael Barzilay Private Video Cassette Collection
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM31
כרמיאל 2004 DVD-USA
מחול השלום 1990
מחנה ריקודי עם - הורה שלום 1990
מחנה ריקודי עם - ריקוד וושנגטון ליום הזכרון 1991
עמנואל מס. 19
עמנואל מס.217
רוקדים מס. DVD 9
?÷?? ?????÷?: הורה כיף 2 - CD
רוקדים 8 - CD
רוקדים 95 - CD
רוקדים מס.111 - קלטת שמע
ריקודי עם ישראלים חדשים 1992 חלק 2 - קלטת שמע
שלום עמר 1990 - קלטת שמע
???? ??÷???? / ????: Shorashim 2017
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.111 (in Hebrew)
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????