בגללי את שלי - אורן שמואל
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ?????
???: 1996
????/?: אורן שמואל
?????: נורית שחר
???: יזהר כהן
????/?: יהודה אליאס
?÷?? ?????: אורן שמואל-רוקדים מס. DVD 110
עמנואל מס. 45
ריקודי עם - עם ישראל שיקר סדנה 19 (W176)
?÷?? ?????÷?: רוקדים 110 - CD
רוקדים 47 - CD
רוקדים מס.176 - קלטת שמע
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2019-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2019-2002 ?????? ??? ????