תגידי - משה אסקיו
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 1996
????/?: משה אסקיו
?????: ג'ורג'י זקן
???: איציק קלה
????/?: איציק קלה
?÷?? ?????: Dances on YouTube and Other Internet Sites
Machol Pacifica 1997 with Moshe Telem
הורה כיף 1996
מחנה ריקודי עם - חגיגה 1996
משה אסקיו 1 - DVD
עמנואל מס. 43
פינג'אן 1996
רוקדים מס. 41
ריקודי עם - עם גדי ביטון סדנה 9 (W177)
ריקודי עם - עם מיכאל ברזילי סדנה 83 (W179)
ריקודי עם - עם מיכאל ברזילי סדנה 86 (W187)
ריקודי עם עם משה תלם חלק 2
?÷?? ?????÷?: CD-1997-משה תלם
הורה כיף 18 - CD
מאיר שם טוב - מס. 8 - 1996 - ריקודי עם ישראליים - CD
משה אסקיו 1 - CD
רוקדים 43 - CD
רוקדים מס.177 - קלטת שמע
רוקדים מס.179 - קלטת שמע
???? ??÷???? / ????: Dances shown at Horati 2017
רישום צעדים: Chagigah Dance Notations
Hora Keff Dance Notations
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????