אנעים זמירות - אבנר נעים
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 1996
????/?: אבנר נעים
?????: יהודה החסיד
???: אפי נצר
????/?: מיקי רוזנבאום
?÷?? ?????: הורה כיף 1996
מחול מיאמי 1999
?÷?? ?????÷?: אבנר נעים - מרגנית 3 - CD
מאיר שם טוב - מס. 8 - 1996 - ריקודי עם ישראליים - CD
מחול מיאמי - כיף בשמש 1999 - CD
רישום צעדים: Chagigah Dance Notations
Hora Keff Dance Notations
?????: Also sung by Shuli Natan
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????