מזמורים - אבנר נעים
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 1996
????/?: אבנר נעים
?????: תנ"כי
???: בן-ציון שכנקר
????/?: שולי נתן
?÷?? ?????: DVD-MachoLA 2015
הורה כיף 1996
מחול מיאמי DVD-1996
?÷?? ?????÷?: אבנר נעים - מרגנית 1 - CD
מתי גולדשמידט - התנ"ך בריקודי ישראל - חלק 2 - CD
רוקדים 49 - CD
רישום צעדים: Chagigah Dance Notations
Hora Keff Dance Notations
?????: Psalms 23:1-6, Also sung by Moshiko Halevy
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????