וולס לאוהבים - מושיקו יצחק הלוי
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: זוגות
שנה: 1996
יוצר/ת: מושיקו יצחק הלוי
מילים: אין
לחן: מושיקו יצחק הלוי
מבצע/ת: נגינה
מקור וידאו: מושיקו הלוי (מחול אירופה 2002)
מושיקו הלוי 1996
מחול אירופה 1996
רוקדים מס. DVD 148
ריקוד עם מושיקו (MIH6)
ריקוד עם מושיקו 2003
ריקוד עם מושיקו 2004
ריקודי עם - תמרון 1997
מקור המוזיקה: מושיקו הלוי - אוסטרליה 2004 - CD
מושיקו הלוי MIH 95-96 - CD
מושיקו הלוי ריקודים עם מושיקו (מחול אירופה 2002) - CD
סדנת הישתלמות מס.14 R221 - CD
רוקדים 148 - CD
רישום צעדים: Hora Keff Dance Notations
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2023-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2023-2002 בבעלות אלי שילה