שיר מזמור - שלמה בכר
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
???: ????
???: 1979
????/?: שלמה בכר
?????: אין
???: טובי דוד
????/?: נגינה
?÷?? ?????:
?÷?? ?????÷?: LP-Carmel: Folkdance of Israel for Educational Purposes - SMME/100 [CRM]
LP-Hamecholelet - Hadarim 9 - (1978) -
LP-Manginot 2: Israeli Folk Dances with Shlomo Maman-[SMN2]-(1984L)
LP-Tamar 2 Presents Israeli Folk Dances - TAM 112 [TMR2]
שלמה בכר 1987 - קלטת שמע
רישום צעדים: Toby David - Hamecholelet Hadarim IX *
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????