שחורה אני - דני דאסא
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ?????
???: 1985
????/?: דני דאסא
?????: תנ"כי
???: מאיר ניסים + ג'רי גרנד
????/?: שימי תבורי
?÷?? ?????: מחנה ריקודי עם - הורה שלום 1985
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1988
עמנואל מס. 13
?÷?? ?????÷?: LP-RIKUD III DAN 008 - Dani Dassa
דני דאסא 2 - CD
עמנואל מס. 13 - קלטת שמע
רוקדים 289 - CD
ריקוד 87-88 - קלטת שמע
רישום צעדים: Hora Shalom Dance Notations
?????: Song Of Songs 1:5; 2:2(partial)
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2019-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2019-2002 ?????? ??? ????