רועה ורועה - יואב אשריאל
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ?????
???: 1961
????/?: יואב אשריאל
?????: מתתיהו שלם
???: מתתיהו שלם
????/?: נגינה
?÷?? ?????:
?÷?? ?????÷?: LP-Dance Along With Sabras - Tikva 69 - (1963L) - Fred Berk
LP-Folk Songs by the Karmon Israeli Dancers and Singers- (1973) - Karmon
LP-Folkdances - Hed Artzi AN 43-31 - (1972L) - Naomi Zuri
רוקדים מס. 30 - קלטת שמע
רישום צעדים: Ami Gilad - Dance With Sabras *
Recording Center For Folk Dancing No.30 (in Hebrew)
?????: Also sung by Karmon
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????