פעם את בוכה - דדו קראוס
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ?????
???: 2002
????/?: דדו קראוס
?????: עוזי חיטמן
???: עוזי חיטמן
????/?: עוזי חיטמן
?÷?? ?????: הילולים 2002
?÷?? ?????÷?: הילולים 2002 - CD
?????: 1st Dance, Also sung by Shimi Tavori, Zehava Ben and Yael Bar Zohar, Kmo Tzoani, Ninet Taib and Ran Denkar
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????