סודות המחר - בועז כהן
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ?????
???: 1995
????/?: בועז כהן
?????: יואב גינאי
???: גברי מזור
????/?: איילה טליאס
?÷?? ?????: Dances on YouTube and Other Internet Sites
Mishael Barzilay Private Video Cassette Collection
כרמיאל 1995
רוקדים מס. DVD 40
ריקודי עם - עם גדי ביטון סדנה 8 (W172)
?÷?? ?????÷?: רוקדים 44 - CD
רוקדים מס.172 - קלטת שמע
?????: Karmiel 1995
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????