יש ואומרים אנשים - אלי רונן
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
כתב מחול: לחץ לכתב מחול
סוג: מעגל
שנה: 1989
יוצר/ת: אלי רונן
מילים: מירי פליקס
לחן: מירי פליקס
מבצע/ת: נגינה
מקור וידאו: ריקודי עם - ריקודיה 1989
מקור המוזיקה: רוקדים מס.104 - קלטת שמע
רוקדים מס.105 - קלטת שמע
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.104 (in Hebrew)
Recording Center For Folk Dancing No.105 (in Hebrew)
הערות: Karmiel 1990
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2022-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2022-2002 בבעלות אלי שילה