שמחה - דוד בן נעים
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
סוג: מעגל
שנה: 1993
יוצר/ת: דוד בן נעים
מילים:
לחן:
מבצע/ת: אברומי פלאם
מקור וידאו: Mishael Barzilay Private Video Cassette Collection
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1993
עמנואל מס. 24
עמנואל מס.228
ריקודי עם - עם ישראל שיקר סדנה 6 (W127)
מקור המוזיקה: רוקדים מס.127 - קלטת שמע
רישום צעדים: Blue Star Dance Notations
Hora Keff Dance Notations
Recording Center For Folk Dancing No.127 (in Hebrew)
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2021-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2021-2002 בבעלות אלי שילה