הורה נתגבר - אמנון שאולי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 1981
????/?: אמנון שאולי
?????: יחיאל מוהר
???: משה וילנסקי
????/?: נגינה
?÷?? ?????: רוקדים מס. 268 DVD
ריקודי עם - עם ישראל שיקר סדנה 20 (W181)
?÷?? ?????÷?: רוקדים 26 - CD
רוקדים 268 - CD
רוקדים מס. 8 - קלטת שמע
רוקדים מס.181 - קלטת שמע
???? ??÷???? / ????: Dances Taught Shorashim 2014
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.8 (in Hebrew)
?????: Or Lehakat Hanachal
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2019-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2019-2002 ?????? ??? ????