שיפתח השער - ישראל שבתאי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
???: ????
???: 1996
????/?: ישראל שבתאי
?????: מקורות
???: יואב יצחק
????/?: יואב יצחק
?÷?? ?????: מחנה ריקודי עם - חגיגה 1996
מחנה ריקודי עם - ריקוד מונטריאול 1998
רוקדים מס. 272 DVD
ריקודי עם - עם גדי ביטון סדנה 6 (W164)
?÷?? ?????÷?: רוקדים 272 - CD
רוקדים 41 - CD
רוקדים מס.164 - קלטת שמע
רישום צעדים: Chagigah Dance Notations
Laurie Markus Dance Notations
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2019-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2019-2002 ?????? ??? ????