יש פרחים - אמנון שאולי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 1970
????/?: אמנון שאולי
?????: נתן יונתן
???: מוני אמריליו
????/?: נגינה
?÷?? ?????: רוקדים מס. 263 DVD
?÷?? ?????÷?: רוקדים 263 - CD
?????: Also sung by Gevatron, Lehakat Pikud Hadarom,Lehakat Hanachal, Haachim Vehaachayot,Dorit Reuveni, Nimrod
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????