ערב כחול עמוק - אייל בר קיימא (אייל לוי)
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ?????
???: 1994
????/?: אייל בר קיימא (אייל לוי)
?????: מאיר אריאל
???: שלמה יידוב
????/?: ריטה
?÷?? ?????: גדי מאיר - ריקודי עם - VIM46
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM47
עמנואל מס. 35
עמנואל מס.230
רוקדים מס. DVD 24
ריקודי עם - עם ישראל שיקר סדנה 13 (W147)
?÷?? ?????÷?: הורה כיף 11 - CD
מאיר שם טוב - מס. 7 - 1995 - ריקודי עם ישראליים - CD
רוקדים 16 - CD
רוקדים 49 - CD
רוקדים 50 - CD
רוקדים מס.147 - קלטת שמע
רוקדים מס.149 - קלטת שמע
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????