ליפא העגלון - טוביה טישלר
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 1996
????/?: טוביה טישלר
?????: יחיאל מוהר
???: אריה לבנון
????/?: אריק איינשטיין
?÷?? ?????: מחנה ריקודי עם - ריקוד מונטריאול 1996
עמנואל מס. 42
רוקדים מס. 39
ריקודי עם - עם יואב אשריאל סדנה 75 (W171)
?÷?? ?????÷?: רוקדים 42 - CD
רוקדים מס.171 - קלטת שמע
?????: Also sung by Gidi Gov and Alon Olearchik, Gary Eckstein, Batzal Yarok
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????