אהבתנו הגדולה - משה תלם
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
???: ?????
???: 1987
????/?: משה תלם
?????: שייקה פייקוב
???: שייקה פייקוב
????/?: נאוה ארבל
?÷?? ?????: הורה כיף 1991
מחול אירופה 1991
מחול אירופה 2002
מחול אירופה 2008
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1987
עמנואל מס. 5
?÷?? ?????÷?: LP-Jerusalem 20 - 6/89 T007 [JER] - (1989) - Moshe Telem
מחול אירופה 2002 חלק 1 + 2 - CD
משה תלם - תלמים 2 - CD
רוקדים 32 - CD
רוקדים מס. 79 - קלטת שמע
רוקדים מס. 93 - קלטת שמע
ריקודי עם ישראלים חדשים 1992 חלק 2 - קלטת שמע
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.79 (in Hebrew)
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????