בין הרי חברון - דני דאסא
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ?????
???: 1979
????/?: דני דאסא
?????: יורם טהרלב
???: יוסף הדר
????/?: העמרנים
?÷?? ?????: גדי מאיר - ריקודי עם - VIM50
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1996
עמנואל מס. 13
עמנואל מס.203
עמנואל מס.304
רוקדים מס. DVD 10
ריקודי עם - מחנה שורשים 2003
ריקודי עם - עם מיכאל ברזילי סדנה 79 (W167)
?÷?? ?????÷?: LP-Israel Today by the Amranim - [FTS3043]MGM-Verve FTS 3043 -
LP-Rikud: Israeli Dances for Ed. Use - DAN 007, KM 10002 - D. Dassa
אבי לוי - אביבים 1 - ריקודי עם - CD
דני דאסא 2 - CD
הורה כיף 1 - CD
רוקדים 10 - CD
רוקדים מס. 28 - קלטת שמע
רוקדים מס.167 - קלטת שמע
ריקודי עם ישראליים 2000 - CD
???? ??÷???? / ????: Dances Taught Kochavim 2017
רישום צעדים: Hora Shalom Dance Notations
Recording Center For Folk Dancing No.28 (in Hebrew)
?????: aka Agadat Halamed Hey
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????