שורו הביטו וראו - יענקל'ה לוי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 1973
????/?: יענקל'ה לוי
?????: זלמן חן
???: זלמן חן
????/?: הגבעתרון
?÷?? ?????: חוללו זמר מס. 30 - סדנה עם גדי ביטון/ירון מישר - July 15 2005 - R241 - DVD
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1998
ריקודי עם - מחנה שורשים 1995
ריקודי עם - מחנה שורשים 1997
ריקודי עם - עם מיכאל ברזילי סדנה 88 (W194)
?÷?? ?????÷?: LP-Memories From Israel - Hadarim 10 - (1979) - Shlomo Bachar
LP-Netzea Bamachol #1 - Hed Artzi BAN 14779[NZB1] - (1979) - Y. Levy
חוללו זמר מס. 30 - סדנה עם גדי ביטון/ירון מישר (July 15 2005 - CD - R241)
יענקל'ה לוי - 1 - CD
רוקדים 36 - CD
רוקדים מס. 31 - קלטת שמע
רוקדים מס. 86 - קלטת שמע
רוקדים מס.194 - קלטת שמע
רוקדים104 - CD
?????: Russian
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????