שארם א-שייך - רבקה שטורמן
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 1968
????/?: רבקה שטורמן
?????: עמוס אטינגר
???: רפאל גבאי
????/?: רן אלירן
?÷?? ?????: Mishael Barzilay Private Video Cassette Collection
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM35
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM40
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM49
מחנה ריקודי עם - חגיגה 1994
עמנואל מס.101
עמנואל מס.301
רוקדים מס. DVD 15
ריקודי עם - עם מיכאל ברזילי סדנה 78 (W165)
?÷?? ?????÷?: LP-Israeli Dances - Folkways FW 6935 - (1972L) -
מטמונים 3 - CD
רוקדים 9 - CD
רוקדים מס. 7 - קלטת שמע
רוקדים מס.165 - קלטת שמע
???? ??÷???? / ????: Dances Taught Shorashim 2014
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.7 (in Hebrew)
Rivka Sturman - New Favorite Israeli Folk Dances *
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????