נעמה - מוטי אלפסי
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
מילות השיר:   לחץ למילות השיר
סוג: זוגות
שנה: 1982
יוצר/ת: מוטי אלפסי
מילים: אברהם בר עוז
לחן: שלמה בידרמן
מבצע/ת: עפרה חזה
מקור וידאו:
מקור המוזיקה: LP-Boi - Teiman: David Dor - Lyron Records 101 - (1971L) - Israel Yakovee
LP-Na’ama *1: Folkdances of Israel (sic) - [NAM] - M.Ben Shimon
LP-Tel-Aviv Express #1 - MOMO 18 [TAV] - Moshe Eskayo
הערות: Also sung by Nechama Hendel, aka Lital
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2020-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2020-2002 בבעלות אלי שילה