מול הר סיני - בנצי תירם
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 1969
????/?: בנצי תירם
?????: יחיאל מוהר
???: משה וילנסקי
????/?: להקת כרמון
?÷?? ?????:
?÷?? ?????÷?: LP-Folk Songs by the Karmon Israeli Dancers and Singers- (1973) - Karmon
יונתן כרמון - כרמון - CD
?????: sma Hora Shalhevet, Also sung by Yardena Arazi, Shoshana Damari, Nachal
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????