שיר על עץ - יעקב מריומה
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 1983
????/?: יעקב מריומה
?????: נעמי שמר
???: שמואל פישר
????/?: הגבעתרון
?÷?? ?????: Dances on YouTube and Other Internet Sites
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM24
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM46
כרמיאל 2005 DVD-USA
מחול אירופה 2004
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1986
מחנה ריקודי עם - ריקוד וושנגטון ליום הזכרון 1991
מתי גולדשמידט DVD
עמנואל מס. 16
עמנואל מס.209
רוקדים מס. 17
ריקודי עם - עם מיכאל ברזילי סדנה 72 (W146)
?÷?? ?????÷?: LP-Manginot 6 - [SMN6] - Shlomo Maman
הורה כיף 22 - CD
זוהר ישראל - רוקדים 101 - CD
מאיר שם טוב - מס. 3 - וולס - ריקודי עם ישראליים - CD
מטמונים 2 - CD
מתי גולדשמידט - חלק 3 - CD
רוקדים 11 - CD
רוקדים מס. 33 - קלטת שמע
רוקדים מס. 34 - קלטת שמע
רוקדים מס. 73 - קלטת שמע
רוקדים מס.115 - קלטת שמע
רוקדים מס.146 - קלטת שמע
?????: Also sung by Chava Alberstein, Original Yiddish by Itzik Manger, Translation of "Oyfn Veig Shteyt A Boym" (Yiddish)
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????