מה אברך - משה אסקיו
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ?????
???: 1970
????/?: משה אסקיו
?????: רחל שפירא
???: יאיר רוזנבלום
????/?: רבקה זהור
?÷?? ?????: הורה כיף - DVD -2004
מחנה ריקודי עם - הורה שלום 1983
?÷?? ?????÷?: LP-EL AL Songs of Israel Volume 1 - [El Al 1] Hed Artzi BAN 14208 -(1972L)
LP-Na’arah: Folkdances of Israel - IFC 1 - (1970) - Moshe Eskayo
LP-New Folk Dances of Israel - Tikva T-142 - (1970) - Moshe Eskayo
LP-Rikud: Dances by Dani Dassa DAN- 006, KM 4868 - (1981L)
LP-Sabras 5 - Recreational Folkdances of Israel - [SBR5]
הורה כיף 17 - CD
הורה כיף -2004 - CD
משה אסקיו 2 - CD
רישום צעדים: Hora Shalom Dance Notations
?????: P, Also sung by Lehakat Cheil Hayam, Amir Benayun, Dani Litani, Chavah Alberstein
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????