בואי כלה - שמוליק גוב-ארי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ?????
???: 1994
????/?: שמוליק גוב-ארי
?????: לאה גולדברג
???: אחינועם ניני + גיל דור
????/?: אחינועם ניני
?÷?? ?????: מחול אירופה 1994
מחול אירופה DVD-2005
מחנה ריקודי עם - חגיגה 1994
מחנה ריקודי עם - חגיגה 1999
עמנואל מס. 31
עמנואל מס.231
רוקדים מס. DVD 21
ריקודי עם - עם גדי ביטון סדנה 3 (W149)
ריקודי עם - עם שמוליק גוב ארי סדנה 2 (W137)
ריקודי עם עם שמוליק גוב ארי מס. 2
שמוליק גוב-ארי - 2006 - DVD
?÷?? ?????÷?: הורה כיף 12 - CD
וינסנט פרודי הורה כיף - 2005 - CD
רוקדים 14 - CD
רוקדים מס.137 - קלטת שמע
רוקדים מס.149 - קלטת שמע
שמוליק גוב-ארי - חולי ריקוד 2006-5 - CD
???? ??÷???? / ????: מחול אירופה 2010
רישום צעדים: Chagigah Dance Notations
Laurie Markus Dance Notations
Roberto Haddon Dance Notations
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????