קיריה יפהפיה - יענקל'ה לוי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ?????
???: 1978
????/?: יענקל'ה לוי
?????: אין
???: אבנר גדסי
????/?: נגינה
?÷?? ?????: ריקודי עם - מחנה שורשים 1997
?÷?? ?????÷?: LP-Harishon Volume 3: The Best of ‘85 - IW5 - (1985) - Ira Weisburd
LP-Netzea Bamachol #1 - Hed Artzi BAN 14779[NZB1] - (1979) - Y. Levy
LP-Nigunim: Dances with Bentzi Tiram - T-ram 1002[NGN] - (1980)
LP-Yemenite Folk Dances For Ed.Pur. - IY-1 [IY001] - (1980L) - I.Yakovee
יענקל'ה לוי - 3 - CD
רוקדים מס. 25 - קלטת שמע
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.25 (in Hebrew)
?????: aka Ashbiaha, aka Hashbiaha
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2019-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2019-2002 ?????? ??? ????