הבה נגילה - יואב אשריאל
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 1968
????/?: יואב אשריאל
?????: משה נתנזון
???: אברהם צבי אידלסון
????/?: להקת כרמון
?÷?? ?????:
?÷?? ?????÷?: LP-Blue Star Folkdances of Israel - BS 1984 YE 10008 - D. Benshalom
LP-Brandeis Camp Institute: 16 Authentic Israeli Folk Dances - [BBI] MB2807
LP-EL AL Songs of Israel Volume 1 - [El Al 1] Hed Artzi BAN 14208 -(1972L)
LP-Folk Songs by the Karmon Israeli Dancers and Singers- (1973) - Karmon
LP-Hava Nagila! - London TW 91256 -
LP-Mecholeley Hacarmel:Haifa Municipality Students-[Hat.MM 30739-(1978L)
LP-This Is Israel - Hakalit HI 30200 [ENIS] - Effy Netzer
?????: Yom Hatzmaut Dance
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????