הורה נגילה - ויקטור גבאי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 2004
????/?: ויקטור גבאי
?????: משה נתנזון
???: אברהם צבי אידלסון
????/?: נגינה
?÷?? ?????: DVD-Karmiel Summer Course 2004 Vols. 1 + 2
לרקוד עם ויקטור גבאי - DVD
?÷?? ?????÷?: לרקוד עם ויקטור גבאי - ריקוד 2004 - CD
מחול הונגריה 2004 - CD
?????: Also sung by Karmon
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????