הנה לא ינום - דני דאסא
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
כתב מחול: לחץ לכתב מחול
מילות השיר:   לחץ למילות השיר
סוג: מעגל
שנה: 1970
יוצר/ת: דני דאסא
מילים: תנ"כי
לחן: שייקה פייקוב
מבצע/ת: אילן ואילנית
מקור וידאו:
מקור המוזיקה: LP-Israeli Dances for Educational Purposes - DAN-005 - (1972L) - D. Dassa
דני דסה דנ 005 - ריקודים ישראליים - קלטת שמע
רישום צעדים: LP-Dani Dassa-Israeli Dances-DAN-005
הערות: Psalms 121 : 4
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2022-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2022-2002 בבעלות אלי שילה