המילים החסרות - קובי מיכאלי
[English]

÷?? ????÷?: ??? ?÷?? ????÷?
÷?? ?????: ??? ?÷?? ?????
????? ????:   ??? ?????? ????
???: ????
???: 2004
????/?: קובי מיכאלי
?????: שי גבסו
???: שי גבסו
????/?: שי גבסו
?÷?? ?????: Dances on YouTube and Other Internet Sites
הורה כיף - DVD -2004
סדנת גדי ביטון/ירון מישר חוללו זמר מס. 23 - R230 - 9 July 2004
פינג'אן DVD - 2004
קובי מיכאלי 2008 מלבורן DVD
רמה ריקודיה 2010 DVD
?÷?? ?????÷?: הורה כיף -2004 - CD
חוללו זמר מס. 23 - סדנה עם גדי ביטון/ירון מישר (July 9 2004 - CD - R230)
מחול השלום 2004 חלק 1 + 2 - CD
קובי מיכאלי - פיג'אן 2004 - CD
קובי מיכאלי 2008 מלבור CD
???? ??÷???? / ????: נרקודה - קובי מיכאלי - מלבורן 2009
??? ???÷?? ?????: ??? ???
???? ?? ???? ÷???? ?? ???? IsraeliDances.com
?????? ???? ?? Sam Lipski Associates Pty Ltd
????? ???? ???? ?? ???? ??????? ???????? ????? ?? ??? ?????? ??????.
?? ????? ????? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ??÷??
www.israelidances.com 
 
???????? ????? ???? ??????? ??? ???
?????? ???? ?? ????: ???? ???? ????÷?
?????? ???? ??????? © 2020-1996 ??? ?? Jack Steel
????? ???? ??????? ???? ?÷????? ?? ??? Martin Splitter - ImageWorks
???? ?????? ???? ??????? ?????? © 2020-2002 ?????? ??? ????